Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Ludgerstraat 86 7121 EM Aalten

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Het team

Toelichting van de school

Daarnaast beschikt de school over een specialistische leerkracht op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling. Deze leerkracht is opgeleid om leerkrachten, groepen en leerlingen te begeleiden met Klassekracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld vanuit de vervangingspool van de AccentScholengroep waar de Groen onderdeel vanuit maakt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven