Christelijke Basisschool Barlo

Markerinkdijk 18 7122 RK Aalten

  • Leerlingen uit de bovenbouw worden gestimuleerd om zelf groente te verbouwen.
Een grootouder geeft daarin les.
  • Achter de school is een prachtig speelveld waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven in de pauzes.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Barlo

In het kort

Toelichting van de school

De basisschoolperiode is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. 
We willen een basisschool zijn met een fijne sfeer, met veel aandacht voor het kind, met goed georganiseerd onderwijs op maat in een kindvriendelijke en veilige omgeving. 

Naast de informatie op deze site, bent u uiteraard van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze school. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van cbs Barlo. De gegevens, die op deze site staan, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Een veilig schoolklimaat
  • Onderwijs op maat
  • Hoge, maar haalbare resultaten
  • Middelpunt buurtgemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school ligt tussen Aalten en Lichtenvoorde en is een echte buurtschapsschool. De school staat niet alleen letterlijk midden in de buurtschap Barlo, maar wil ook voor de leerlingen en de ouders een plek zijn waar de Barlose gemeenschap en omgeving welkom is. 

We zitten sinds 2010 samen met het verenigingsgebouw 'De Markerink' onder hetzelfde dak. En in 2012 is kinderopvang Juut & Co daar bij gekomen. Vanaf dat moment zijn we een Brede school (opvang in combinatie met school).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als professionals in het onderwijs zijn wij bij wet verplicht om te handelen middels de zogenaamde 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Voor meer informatie over de meldcode en het bijbehorend stappenplan verwijzen wij u naar www.accentscholengroep.nl

Terug naar boven