OBS De Slinger

Wehmerstraat 21 7121 DP Aalten

Schoolfoto van OBS De Slinger

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op deze pagina over onze school: OBS De Slinger.

Dit schoolvenster geeft u een kijkje in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en onszelf. We hopen dat deze informatie u een goed beeld geeft. Kijkt u hier rustig rond en wilt u nog een andere pagina over onze school bekijken, dan raden wij u aan om naar onze website te gaan: OBS De Slinger

Om De Slinger nog beter te leren kennen nodigen wij u uit om een persoonlijk kijkje te komen nemen. U kunt bijvoorbeeld een afspraak maken voor een rondleiding (0543-472317). Wij laten u graag zien hoe wij werken, zodat u de sfeer kunt komen proeven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openheid
  • Veiligheid & Respect
  • Samenwerking
  • Nieuwsgierigheid
  • Kwaliteit & Deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven