School met de Bijbel 'De Burcht'

Oranjestraat 1 A 5308 JW Aalst

Schoolfoto van School met de Bijbel 'De Burcht'

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van School met de Bijbel De Burcht. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie.

Waar nodig geven we (in de toekomst) een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze prestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende periode verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven