Jozefschool Katholiek Basisonderwijs

Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer

  • Schoolfoto van Jozefschool Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Jozefschool Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Jozefschool Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Jozefschool Katholiek Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Jozefschool is een grote dorpsschool waar leerlingen, ouders en medewerkers zich welkom voelen. Wij werken samen waar het kan en aangepast waar mogelijk aan hoofd hart en hand. Ons karakteristieke schoolgebouw is omgeven door uitdagende schoolpleinen, een speelbos en diverse tuinen. De Jozefschool is een plek waar zowel de cognitieve groei als de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen en daarbij waardig en vreedzaam met elkaar omgaan. Ook stimuleren wij creatieve en sportieve ontwikkeling en bieden wij betekenisvol natuur, -en cultuuronderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groene school
  • Grote dorpsschool
  • Veel expertise
  • Gemoedelijk
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is een plek waar zowel de cognitieve groei als de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen en daarbij waardig en vreedzaam met elkaar omgaan.  

Terug naar boven