Basisschool De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

  • Schoolfoto van Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug

In het kort

Toelichting van de school

De Brug is een basisschool in Aalsmeer (Nieuw-Oosteinde) waar kinderen zich op hun eigen manier ontwikkelen. Onze kernwoorden zijn: TALENT - SAMEN - TOEKOMST. De Brug is een school waar we samen werken om talenten van kinderen te ontwikkelen. We doen dit onder andere door kinderen vanuit verschillende leerstijlen 21eeuwse vaardigheden aan te leren. We vinden het belangrijk dat de kinderen mediawijs zijn en worden voorbereid op een toekomst waarin digitale middelen niet meer zijn weg te denken. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de positieve omgang met elkaar. We gebruiken hier onder andere de methode Kanjertraining voor. Bent u nieuwsgierig geworden? Loop gerust bij ons binnen of maak een afspraak. Wij geven u graag een rondleiding in onze school, zodat u zelf de sfeer kunt proeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Samen
  • Toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen op De Brug komen veelal uit een gezin waarvan beide ouders werken. De meeste kinderen hebben tenminste één broer of zus. Sinds een aantal jaar daalt het leerlingenaantal van de school. Dit is een natuurlijk ontwikkeling in de wijk Oosteinde, aangezien het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in de wijk afneemt en het aantal leerlingen in de middelbare schoolleeftijd toeneemt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Brug werken we intensief samen met diverse kinderopvangorganisaties. In goed overleg zorgen we dat de schooltijden en de opvang naadloop op elkaar aansluiten. Indien nodig is er overleg tussen de medewerkers van beide organisaties over pedagogische of organisatorische zaken. 

Voor de Tussenschoolse Opvang is er een samenwerking met Solidoe. Pedagogisch medewerkers en vrijwillige medewerkers verzorgen de overblijftijd van onze leerlingen. 

Veel ouders maken gebruik van de mogelijkheid om kinderen naar de naschoolse opvang te laten gaan. Ongeveer de helft van deze kinderen gaat naar Solidoe Oostkroost, welke locatie in de buurt van school is gevestigd. De andere helft gaat naar Partou, de kinderopvang organisatie die gevestigd is in ons schoolgebouw De Mikado. Een klein aantal ouders maakt gebruik van andere kinderopvang of gastouders. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocollen betreft schoolklimaat en veiligheid zijn bij de directie op te vragen.

Terug naar boven