Basisschool De Tweeklank

Albardastraat 35 7611 BE Aadorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 en 2022 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Tweeklank en alle scholen van SCOT. Op schoolniveau en stichtingsniveau zijn de peilingen geëvalueerd. In 2023 zijn alleen de tevredenheidspeilingen leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart. Met het percentage respondenten is de score betrouwbaar. De leerlingen waarderen De Tweeklank in opeenvolgende jaren met een ruime voldoende!

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 en 2022 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Tweeklank en alle scholen van SCOT. Er is schoolbreed en stichtingsbreed geëvalueerd. De Tweeklank ziet graag dat de responsaantallen groter worden voor betrouwbaarheid van de scores. In schooljaar 2021-2022 zijn de tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen opnieuw uitgezet en geëvalueerd. Het aantal respondenten ouders was onvoldoende en daarmee is de score en de uitslag minder betrouwbaar.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven