Basisschool De Tweeklank

Albardastraat 35 7611 BE Aadorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank
  • Schoolfoto van Basisschool De Tweeklank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Tweeklank, basisschool voor daltononderwijs! De Tweeklank wil vanuit een positieve levenshouding kinderen zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid meegeven. Het denken in kansen en benutten van ieders talenten zijn uitgangspunten in het onderwijs aan de kinderen en de omgang met elkaar, ouders en leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen in de wereld
  • Dalton
  • Betekenisvol onderwijs
  • Samenwerkingsschool
  • Leergemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2015 zijn door de fusie van twee scholen in Aadorp de leerlingen van De Kei en De Rank samengevoegd. De huidige samenwerkingsschool De Tweeklank heeft binnen SCOT te maken met een lichte daling in leerlingenaantal conform het landelijke beeld van daling in bevolkingsgroei. Sinds 2020 is het leerlingenaantal stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC breed worden schooltijden, kinderopvang en vakanties afgestemd en overlegd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Tweeklank bestaat de wens met elkaar in contact te komen, elkaar te leren begrijpen en elkaar te leren accepteren en verwachtingen naar elkaar uit te kunnen spreken. Vanuit dit vertrouwen ontstaat verbondenheid en wordt er vanuit visie samen verantwoordelijkheid gedragen voor een positief schoolklimaat en veiligheid.

Terug naar boven