Scholenopdekaart

Kindcentrum De Spreng

Kindcentrum De Spreng

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Kindcentrum De Spreng. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Van Houtenlaan 3
3771CT Barneveld

Telefoon:
0342415186
Website:
www.kindcentrum-desprengbarneveld.nl
E-mailadres:
directie.sb@pcogv.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Arco van Houwelingen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Prot. Christ. Organisatie vr O.w. & Opv. Gelderse Valle

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2873
Website:
www.pcogeldersevallei.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO


Foto-impressie