Scholenopdekaart

De Hoeksteen

De Hoeksteen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op de homepage van Kindcentrum De Hoeksteen in Voorthuizen. De Hoeksteen is een locatie met 100 leerlingen en onderdeel van  Stichting PCO Gelderse Vallei.

Vanuit christelijke overtuiging bieden wij kinderen de ruimte om te spelen en te leren zicht te ontwikkelen, de wereld te verkennen en elkaar te ontmoeten.

De Hoeksteen is een Kindcentrum in ontwikkeling. In 2020 gaan we naar een nieuw gebouw, waar we opvang en onderwijs onder een dak bieden.

We werken vanuit deze visie: We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst

Download de schoolgids

Contactgegevens

Veldkampstraat 1
3781BM Voorthuizen

Telefoon:
0342472633
E-mailadres:
directie.hn@pcogv.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

J. van de Laar- van der Pijl

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Sticht. Prot. Christ. Onderw. 'Gelderse Vallei'

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2892
Website:
www.pcogeldersevallei.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO