Scholenopdekaart

't Bolwerk

't Bolwerk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

“Eigentijds en vertrouwd”.  De PCBO-scholen hebben het vertrouwde jaargroepensysteem met een sterk accent op de basisvakken taal en rekenen. Met onze moderne en bewezen lesmethoden zijn we helemaal up-to-date. Het atelieronderwijs biedt ruimte voor onderwerpen als Moderne Media en muziek. Extra ondersteuning voor wie dat nodig heeft is mogelijk en extra uitdaging is te vinden in de gezamenlijke plusklas. Onze scholen en klassen zijn kleine hechte gemeenschappen, waarbij de betrokkenheid van ouders essentieel is. De voordelen van grootschaligheid bereiken we door intensieve onderlinge samenwerking. Nieuwsgierig? Kijk op onze website www.pcboleiderdorp.nl

Download de schoolgids

Contactgegevens

Klerkenhof 1
2353WB Leiderdorp

Telefoon:
0715893838
Website:
www.pcbobolwerk.nl
E-mailadres:
bolwerk@pcboleiderdorp.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Anneke van Vliet

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Prot.-Christ. Bas.onderw. te Leiderdorp

Aantal scholen:
4
Aantal leerlingen:
745
Website:
www.pcboleiderdorp.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden