Scholenopdekaart

De Achtbaan

De Achtbaan

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool De Achtbaan.

De Achtbaan staat voor:

  • Creativiteit: We dagen kinderen uit om creatief te denken en te handelen
  • Leren: We geven goed en doelgericht onderwijs, waarbij elk kind in ontwikkeling is en blijft
  • Taal- en Leesonderwijs: We hebben specifieke deskundigheid op het gebied van taal en lezen
  • Zorg: We bieden passende zorg binnen de mogelijkheden van de school
  • Welbevinden: Op school heerst een veilige en goede sfeer

De meetbare gegevens zijn afkomstig van de Inspectie en DUO. De toelichtingen zijn door de school bijgevoegd.

Contactgegevens

Meeslaan 23
4005 VP Tiel

Telefoon:
0344612410
Website:
www.achtbaanschool.nl
E-mailadres:
info@achtbaanschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Mariëlle Jansen

Schoolbestuur

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2445
Website:
www.skor-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs


Foto-impressie