Scholenopdekaart

Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het SchoolVenster van de dr. H. Bouwmanschool.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en natuurlijk van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Mocht u naar aanleiding van dit bezoek nog meer informatie wensen, dan kunt u onze site nog bezoeken: www.bouwmanschool.nl en uiteraard bent u altijd van harte welkom om langs te komen.

Met vriendelijke groet,

mede namens het team,

Richard Nanninga & Wendy Staring - Plender

Directie dr. H Bouwmanschool

Missie van de school: 'Van geborgenheid naar zelfstandigheid, een school waar je bouwt aan je eigen toekomst’

Download de schoolgids

Contactgegevens

Ommelandsingel 1
8262TZ Kampen

Telefoon:
0383319045
Website:
www.bouwmanschool.nl
E-mailadres:
directie@bouwmanschool.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Richard Nanninga

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

IRIS Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2443
Website:
www.iriskampen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Onderwijs 23-05


Foto-impressie