Scholenopdekaart

Het Bovenland

Het Bovenland

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Het Bovenland is een eigentijdse en ambitieuze basisschool in de Aker in Nieuw-West. We bereiden de leerlingen voor op de wereld van vandaag én morgen. Naast de basisvaardigen (taal en rekenen) vinden wij het belangrijk dat leerlingen kritisch en creatief leren denken, ict-vaardig zijn en om kunnen omgaan met veel informatie. Wij werken hiervoor met het concept International Primairy Curriculum (IPC), een geïntegreerde aanpak waarin we de zaakvakken en creatieve vakken thematisch aanbieden.

Leren vanuit plezier en verbinding staat op Het Bovenland centraal. We hebben alle aandacht voor ons pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door openheid, warmte en oprechte aandacht voor elkaar. Hieronder leest u verdere kenmerken waar wij als school trots op zijn.

 • Een jong, sterk, hecht, deskundig en enthousiast team
 • Een open en warme sfeer
 • Zelfstandig en thematisch werken groepen 1 t/m 8
 • Rond de 300 leerlingen
 • Een, aan de school verbonden, voorschool
 • Samenwerking met naschoolse opvang organisaties
 • Moderne leermethodes
 • Een leerlab, met extra taal en rekenaanbod
 • Structurele, permanente bijscholing van het team
 • We staan open voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen
 • Excellente interne begeleiding (orthopedagoog)
 • Motorische Remedial Teaching, logopedie
 • Naschoolse Sportactiviteiten
 • Naschoolse Muzieklessen
 • Digitale schoolborden
 • Muziekles door vakleerkracht
 • Bewegingsonderwijs door vakleerkracht
 • Veel projecten op het gebied van kunst & cultuur
 • Sportdag
 • Schooltuinen
 • Jaarlijks Eindfeest voor kinderen en ouders
 • Continurooster
 • Een actieve medezeggenschapsraad & ouderraad


 
   

Download de schoolgids

Contactgegevens

Akersluis 1 A
1066ER Amsterdam

Telefoon:
0204084686
Website:
www.hetbovenland.nl
E-mailadres:
bovenland.directie@askoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
9247
Website:
www.askoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie