Scholenopdekaart

Basisschool De Vijf Eiken

Basisschool De Vijf Eiken

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Basisschool De Vijf Eiken is een middelgrote Protestant Christelijke school in Rijen. Wij bieden een veilig schoolklimaat en onderwijs op maat. Onze school staat voor uitdagend, inspirerend en kwalitatief onderwijs. Onze kernwaarden zijn: samen, vertrouwen, verantwoordelijk, vernieuwend en actief. Het team is dynamisch en vooruitstrevend. Er zijn duidelijke schoolregels en afspraken. Onze focus ligt op taal, lezen, rekenen en sociale vaardigheden. Aan de leerlingen die daar behoefte aan hebben, wordt vier dagen per week in kleine groepjes extra instructie gegeven door een vaste leerkracht. Voor onze meer- en hoogbegaafde kinderen is er een Plusklas. Wij vormen samen met de kinderopvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal een brede school. Er worden structureel naschoolse activiteiten aangeboden. Ouderbetrokkenheid is ons speerpunt voor de komende schooljaren.

Contactgegevens

van Duivenvoordestraat 75
5121VR Rijen

Telefoon:
0161223541
Website:
www.bsdevijfeiken.nl
E-mailadres:
vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
2499
Website:
www.pcpomiddenbrabant.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie