Scholenopdekaart

De Diamant

De Diamant

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Samenw. PC en RK

De Diamant is een Daltonschool waar kinderen, vanuit de Christelijke identiteit met respect voor de wereld om hen heen, leren weerbaar te zijn. Dit door te werken vanuit een veilige omgeving, waarin ze ervaren dat er respect en vertrouwen van medeleerlingen en leerkrachten is. Van daaruit werken zij aan hun eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor dragen, samenwerken met anderen, een positief kritische opstelling ten opzichte van de maatschappij en de wereld om hen heen.

U kunt alle overige informatie vinden op www.dediamant.eu

Het is uiteraard ook mogelijk om een afspraak te maken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

St. Janstraat 21-23
2435WX Zevenhoven

Telefoon:
0172538237
Website:
www.dediamant.eu
E-mailadres:
info.diamant@wijdevenen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Hans Broekkamp

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2996
Website:
www.wijdevenen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek


Foto-impressie