Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool St Jozef

Rooms Katholieke Basisschool St Jozef

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Rooms-katholiek

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de Jozefschool. U kunt hier informatie vinden over ons onderwijsconcept, het aantal leerlingen, uitstroomgegevens van de kinderen naar het Voortgezet onderwijs en Citoscores van de Eindtoets groep 8. Op onze website www.jozefschool-skovv.nl vindt u de schoolgids en allerlei foto's zodat u een beeld krijgt van de manier waarop we ons onderwijs organiseren en van alle activiteiten op de Jozefschool.

Contactgegevens

Dolderstraat 58
6706JG Wageningen

Telefoon:
0317412024
Website:
www.jozefschool-skovv.nl
E-mailadres:
directie.sj@skovv.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2531
Website:
www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO