Scholenopdekaart

Prins Bernhardschool

Prins Bernhardschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het SchoolVenster van christelijk IKC Prins Bernhardschool in Dordrecht. 

De school waar uw kind gezien en gewaardeerd wordt en groeit!

Door dit venster krijgt u een betrouwbaar inzicht in de resultaten van onze school. 

Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school zelf.

Waar nodig geven wij u toelichting bij de cijfers en feiten.

U bent welkom voor een oriënterend bezoek aan onze school!


Download de schoolgids

Contactgegevens

Willaertstraat 2
3314WZ Dordrecht

Telefoon:
0788905525
Website:
prinsbernhardschool.h3o.nl/ikc
E-mailadres:
prinsbernhardschool@H3O.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jaco Cabaret

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
5222
Website:
www.h3o.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht


Foto-impressie