Scholenopdekaart

De Regenboog

De Regenboog

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Eigen tempo werkwijze
Denominatie: Protestants-christelijk

DE REGENBOOG LAAT JE VERWONDEREN 

Op IKC De Regenboog ontwikkelen kinderen op een creatieve manier vaardigheden die in onze maatschappij relevant zijn. Ze ontdekken zelf hun talenten en kunnen die ook inzetten. Kinderen zijn gemotiveerd om zichzelf te blijven uitdagen en wij stimuleren hen om creatief en oplossingsgericht te denken en om zich te blijven verwonderen. Een uniek onderwijsaanbod in een activerende leeromgeving.  Ieder kind mag van ons verwachten dat wij hen ‘op hun doelen bedienen’. Bij het leerproces worden kinderen aangemoedigd en ondersteund door coaches en een eigen mentor.  Wij laten ons inspireren door Gods trouw en liefde waarmee we omzien naar elkaar. Kinderen maken bij ons kennis met de christelijke tradities en verhalen.

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Bekijk onze website, loop binnen bij ons of maak een afspraak.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Noordendijk 264
3312AM Dordrecht

Telefoon:
0788905625
Website:
deregenboog.h3o.nl/ikc
E-mailadres:
regenboog@h3o.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marjolein De Heer

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
5299
Website:
www.h3o.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht