Scholenopdekaart

de Bethelschool

de Bethelschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op de Bethelschool….  

Wanneer u nieuwsgierig bent naar onze school, nodigen wij u van harte uit om samen met uw kind(eren) te komen kijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. We laten u het gebouw zien, het kleuterplein en we nemen een kijkje in diverse groepen. Verder lichten we graag toe hoe het bij ons op school in zijn werk gaat en proberen we uw vragen te beantwoorden.  

In- en uitschrijven

In principe kan iedere ouder die de christelijke grondslag van onze school respecteert zijn zoon of dochter inschrijven. Stichting Fedra, waarvan de Bethelschool deel uitmaakt, heeft daartoe een toelatingsbeleid opgesteld (zie blz. 6 ). Om overzicht te kunnen houden over het aantal leerlingen, is het wenselijk dat inschrijving twee jaar voor de eerste schooldag plaatsvindt.  

Inschrijven kan door middel van een inschrijfformulier dat bij de directeur verkrijgbaar is. Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, belt de groepsleerkracht bij wie uw kind in de groep komt op om wenafspraken te maken. De leerkracht komt ook een keer op ‘visite’. Hij of zij bespreekt o.a. de gang van zaken op school en geeft uitleg over het entreeformulier. Nieuwe kleuters kunnen vier dagdelen komen wennen. Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden.  

Kinderen die in december vier jaar worden laten we, vanwege de sinterklaas- en kerstdrukte, in januari een start maken. Kinderen die in juni en in juli vier jaar worden, starten na de zomervakantie. Deze kinderen nodigen we uit voor de ‘wenmiddag’ die voor de zomervakantie gehouden wordt. We stellen het zeer op prijs als u het overstapformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf aan de groepsleerkracht wilt geven. Dit wordt in het papieren dossier van uw kind bewaard. Uitschrijving dient u schriftelijk te doen. Aangezien de school aan het bevoegde gezag moet melden naar welke school de leerling vertrekt, dient deze uitschrijving in elk geval de naam en het adres van de nieuwe school te bevatten. Tevens vernemen we graag de reden van de uitschrijving.  

We hopen dat uw kind een fijne basisschooltijd heeft op de Bethelschool.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Noorderwijkweg 92
1943DM Beverwijk

Telefoon:
0251223671
Website:
www.bethelschool.nl
E-mailadres:
info@bethelschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

mevrouw drs. H.T.K. Colenbrander

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Fedra

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
3309
Website:
www.fedra.nl

Samenwerkingsverband

Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond


Foto-impressie