Scholenopdekaart

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Hoeksteen heeft een veilige, uitdagende leeromgeving. We bieden kwalitatief en toekomstgericht onderwijs met hoge leerresultaten. Ons Leerplein laat leerlingen werken op eigen niveau met een groepsoverstijgend karakter.

Schoolkenmerken:

  • Kleine groepen,
  • Warme en veilige sfeer,
  • Goede leerlingenzorg,
  • Engels vanaf groep 1,
  • Ieder kind een eigen Chromebook vanaf groep 5,
  • Media Educatie,
  • Brede School, 
  • Erkende gezonde school (sport en bewegen)

Dit SchoolVenster laat de resultaten zien afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Het zijn de zogenoemde koude gegevens.

Deze cijfers en uitstroomgegevens geven u geen inzicht in hoeveel de kinderen hebben geleerd en hoe gelukkig ze zijn. Het laat zien wat het resultaat is van het leren, maar het laat niet de inspanning zien van het kind of de begeleiding die daarbij gegeven is. Ook vertelt het niets over de veilige, warme sfeer van onze school; een belangrijke basis om te komen tot leren.

Kom daarom gerust langs. Bel de school voor een afspraak (023 5378198) en krijg in een korte oriëntatie een volledig beeld.

Download de schoolgids

Contactgegevens

De Weid 24
1991ET Velserbroek

Telefoon:
0235378198
Website:
www.cbdehoeksteen.nl
E-mailadres:
info@cbdehoeksteen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Fedra

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
3309
Website:
www.fedra.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO


Foto-impressie