Scholenopdekaart

Christelijke basisschool Prinses Beatrix

Christelijke basisschool Prinses Beatrix

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Geachte bezoeker,

Aan de rand van Nijverdal, op een prachtige locatie gelegen, ligt CBS Prinses Beatrix. Een modern nieuw gebouw voorzien van alle faciliteiten die het huidige onderwijs vraagt. CBS Prinses Beatrix biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In een positief onderwijsklimaat kunnen en mogen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het onderwijs op de Prinses Beatrix is uitdagend en modern. Naast de kernvakken rekenen, taal en lezen, zetten we ook in op creatieve vakken, sport en bewegen en een tweede taal. Uw kind krijgt op de Beatrixschool goed onderwijs. De resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. Hiervoor volgen de leerkrachten jaarlijks trainingen. Naast de reguliere lessen in de groep heeft de Beatrixschool ook gekozen voor de inzet van vakleerkrachten. Op het gebied van sport en bewegen krijgen de kinderen les van een vakdocent. 

Graag gaan wij met u een educatief partnerschap aan. Ouder en school werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. Dat educatief partnerschap houdt in dat u optimaal geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van uw kind, waarbij vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gezocht wordt naar de beste oplossingen.Goede communicatie is essentieel om te komen tot de beste afstemming in het belang van ieder kind! Wij willen samen met de kinderen en de ouders dat de kinderen over een aantal jaren de school herinneren als een school waar ze sprankelend, leerzaam, kindvriendelijk en enthousiast een heleboel dingen hebben geleerd waar ze in hun verdere leven uit kunnen putten. Wilt u een keer op school kijken met uw kind, dan bent u altijd van harte welkom. Vanzelfsprekend is het handig om vooraf even een afspraak te maken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Trompweg 12
7441HR Nijverdal

Telefoon:
0548655249
Website:
www.beatrix-ikt.nl
E-mailadres:
dir@beatrix-ikt.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting 'Ieder kind telt' CPO in de gemeente Hellendoorn

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
1577
Website:
www.iederkindtelt.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Twente Noord PO