Scholenopdekaart

De Meander

De Meander

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Hartelijk welkom bij De Meander!

Wij geven u, via deze site graag wat meer informatie over het onderwijs op De Meander.        

‘Samen blij(ven) groeien op ontdekkingsreis en samen wijs’, is de missie van onze school.                                                                                                      

Het ‘samen groeien’ staat voor de ononderbroken ontwikkeling op alle terreinen. Het woord ‘samen’ wordt twee keer gebruikt. We geven daarmee aan dat we, vanuit de christelijke identiteit, samen optrekken en inclusief denken zeer belangrijk vinden.                                           Leerkrachten en leerlingen werken echt samen, als partners, aan de ontwikkeling van de leerlingen. Samen wijs, duidt op de wijsheid die we nastreven in plaats van slimheid!

De geschiedenis van De Meander begint op 1 augustus 2014. Deze basisschool is een nieuwe schoolorganisatie door de samenvoeging van de Prinses Margrietschool en de Prins Clausschool. Het gebouw van de voormalige Prinses Margrietschool heeft een grondige verbouwing ondergaan, het is geschikt gemaakt voor de toekomst en voor het realiseren van eigentijds onderwijs.                                                                

Samen met de kinderopvangorganisatie 'Columbus Junior' zijn we in ontwikkeling tot een Integraal Kindcentrum. Rond de 200 leerlingen volgen dagelijks met veel plezier het onderwijs op onze school.   

Op de Meander leren kinderen talenten uit te bouwen, interesses op te bouwen en minder sterke kanten te compenseren. Hierbij worden de leerling eigentijds begeleid door de leerkracht als coach, friendly mediator of gewoon als onderwijzer.                                                    

De leerlingen ontdekken de wereld aan de hand van vele leeractiviteiten, zoals het volgen van groepslessen, saltobijeenkomsten, het oplossen van onderzoeksvragen, het werken met digitale leerlijnen en het bijhouden van hun eigen unieke portfolio. Door regelmatig groepsdoorbrekend te werken, tijdens saltomiddagen, leren kinderen van verschillende leeftijden met en van elkaar. We komen tijdens deze middagen tegemoet aan de ontwikkeling van alle leerlingen in de meest brede zin.

De inzet en het gebruik van digitale methodes en leermiddelen dragen eraan bij dat leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken die ze in de toekomst nodig zullen hebben. Samen met ouders dragen we de gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. 

De Meander biedt kinderen, samen met ouders, een veilige basis en mede door het werken met eigentijdse leerlingportfolio's optimale kansen tot ontwikkeling, waardoor ieder kind is voorbereid op de toekomst!

Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking via de website www.meander-ikt.nl Of bel ons op 0548 615308 voor het maken van een afspraak; wij ontvangen u graag op onze school!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Lochtersweg 1
7442BM Nijverdal

Telefoon:
0548615308
Website:
www.meander-ikt.nl
E-mailadres:
info@meander-ikt.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

drs. H. Timmer - van de Vosse

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting 'Ieder kind telt' CPO in de gemeente Hellendoorn

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
1623
Website:
www.iederkindtelt.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Twente Noord PO


Foto-impressie