Scholenopdekaart

Basisschool De Fontein

Basisschool De Fontein

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool De Fontein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

IJsselmeerstraat 184
1784MA Den Helder

Telefoon:
0223660731
Website:
www.fonteindenhelder.nl
E-mailadres:
fontein-denhelder@kopwerk.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Kopwerk

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
2926
Website:
www.kopwerk.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO