Scholenopdekaart

RK Basisschool Franciscus

RK Basisschool Franciscus

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

"Samen werken aan optimale ontwikkeling door kindgericht onderwijs"

Vanuit deze missie geven we dagelijks ons onderwijs op de Franciscusschool. Op onze school willen we kinderen leren om respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsuitingen. Op onderwijskundig gebied zetten we in op: coöperatieve werkvormen, de Plusklas, zelfstandig werken op niveau (ZON taken) en gepersonaliseerd leren in de bovenbouw.  Regels en afspraken en structuur  staan centraal. Op deze manier zorgen we voor een veilige leeromgeving. Een omgeving waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn. En dit vertaalt zich ook weer in bovengemiddelde leerresultaten.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Westmede 71
4337AL Middelburg

Telefoon:
0118650456
Website:
www.prisma-scholen.nl
E-mailadres:
franciscus@prisma-scholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Esther Coomans

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Prisma Scholengroep

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2341
Website:
www.prisma-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie