Scholenopdekaart

SBO De Vorm

SBO De Vorm

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Speciaal onderwijs betekent onderwijs voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen.

Veel kinderen, die bij ons op school komen, hebben een moeilijke periode op de basisschool achter de rug. Vaak is het met plezier naar school gaan in die tijd verdwenen. Op verschillende manieren streven wij ernaar om dat plezier in school weer terug te geven. We werken aan een goede relatie tussen de leerkracht en leerling en de leerlingen onderling. We proberen het kind succeservaringen te geven en te laten opdoen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat hij/zij al kan.

Op De Vorm vinden we de gevoelens van veiligheid van de leerlingen van wezenlijk belang en werken daarom vanuit een positief pedagogisch klimaat en gebruiken de Kanjertraining. Daarnaast besteden wij veel tijd en energie aan taal en rekenen. Wij hanteren de methodieken:  ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, “LIST” (Lezen is Top) en bij het rekenen “Met sprongen vooruit”.

Contactgegevens

Waleweingaarde 114
7329BD Apeldoorn

Telefoon:
0555335472
Website:
www.sbodevorm.nl
E-mailadres:
directie@sbodevorm.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Onno Bevers

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Katholiek Primair Onderw. Oost-Veluwe

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
3664
Website:
www.veluwseonderwijsgroep.nl

Samenwerkingsverband

St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn