Scholenopdekaart

De Brug

De Brug

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Hierbij treft u de algemene schoolgids 2019-2020 aan. In deze gids vindt u onderwijsinhoudelijke informatie over onze school De Brug en over ons bestuur Blosse.   Naast deze algemene schoolgids kent onze school ook nog een bijlage, de jaarplanner. Daarin vindt u informatie over allerlei praktische zaken voor schooljaar 2019-2020. Deze kunt u hier hier vinden.

De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR)

In De Bruggespraak, dat elk gezin eenmaal per week ontvangt via de mail, vindt u de meest actuele informatie. Voor het ontvangen van De Bruggespraak  is het noodzakelijk u aan te melden voor deze nieuwsbrief. Dit kunt u  hier  doen. 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Buurtweg 20
1921CK Akersloot

Telefoon:
0251313761
Website:
www.basisschooldebrug.nl
E-mailadres:
welkom@basisschooldebrug.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Blosse

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
7100
Website:
www.blosse.nl

Samenwerkingsverband

Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond


Foto-impressie