Scholenopdekaart

De Damiaanschool

De Damiaanschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van de Damiaanschool,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden. Kortom een levendig document. Wij hopen hiermee u voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet

Willem Zijderveld| directeur

De Damiaan: MAAK(T) HET VERSCHIL !

Missie: samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien

Onze samenleving heeft behoefte aan kritische en democratische deelnemers, waarbij gevoel en verstand in harmonie kunnen samenwerken. Hierin zit een opdracht voor de school: we zijn pas tevreden als de talenten van de kinderen maximaal worden ontplooid. Daarom volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Leerlingen die achterblijven of een bovengemiddelde aanleg hebben, krijgen gerichte leerstof en aandacht. Van de kinderen verwachten we dat ze hun spel en hun werk serieus nemen, dat ze een ontdekkingsgerichte instelling hebben en dat ze uitgroeien tot evenwichtige schoolverlaters die met een brede basis een bewuste en zekere stap zetten naar het voortgezet onderwijs.

Belangrijke pijlers van ons onderwijs zijn:

tolerantie en respect | ouderbetrokkenheid | passend opbrengstgericht werken | eigenaarschap| talentontwikkeling | kunst- en cultuureducatie | natuur en techniek

Download de schoolgids

Contactgegevens

Rozenstraat 21 - Graaf Lodewijklaan 1
3702VM Zeist

Telefoon:
030 6918394-6914370
Website:
www.damiaanschool.nl
E-mailadres:
info@damiaanschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Willem Zijderveld

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair Onderw.

Aantal scholen:
8
Aantal leerlingen:
1943
Website:
www.hetsticht.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht


Foto-impressie