Scholenopdekaart

Basisschool De Bleek (Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid)

Basisschool De Bleek (Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid)

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Bleek is een dorpsschool met een sterke band met de Beckumse gemeenschap. Er wordt nauw samengewerkt met de overige locaties van Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. Vooral op het gebied van leerlingenzorg komt dat de kinderen ten goede. De school biedt een rustige leeromgeving, waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontplooien. Er is volop aandacht voor leerprestaties, maar ook voor het goed omgaan met elkaar. Wij hechten bijzonder aan een veilig schoolklimaat en de sociale ontwikkeling. Hiervoor hebben we een speciale methode (PBS). Wij werken veelal met gecombineerde groepen. De lichamelijke vorming heeft speciale aandacht; alle groepen krijgen eens in de week gymles van een vakleerkracht.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kerkpad 9
7554PR Hengelo

Telefoon:
0743676270
Website:
www.kbhz.nl
E-mailadres:
debleek@kbhz.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Dr. Schaepmanstichting

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
4126
Website:
www.drschaepmanstichting.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband 23-02