Scholenopdekaart

Basisschool De Leer

Basisschool De Leer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Rooms-katholiek

Basisschool De Leer is een gecertificeerde daltonbasisschool. We werken vanuit de volgende daltonprincipes:

- verantwoordelijkheid

- zelfstandig werken

- samenwerken

- effectiviteit en doelmatigheid

- reflectie

Wij staan voor goed basisonderwijs in een uitdagende leeromgeving, waarbij we kijken naar kansen en mogelijkheden van onze leerlingen. Ieder kind mag er zijn en is uniek in zijn ontwikkeling. De onderwijsbehoeften van het kind staan bij ons centraal. Ons uitgangspunt is: vertrouwen in de kracht van ieder kind. We werken structureel aan een goed pedagogisch klimaat waarin elk kind zich veilig en vertrouwd voelt. We bereiken dit onder andere door het bieden van vaste structuren met duidelijke afspraken. De school heeft een rustige, open uitstraling. Alle betrokkenen gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om. Wij vormen een partnerschap met ouders bij de begeleiding van kinderen op school. Onze ondersteuning is systematisch en transparant georganiseerd. Het mooiste beeld van onze school krijgt u door gewoon eens binnen te lopen. VAN HARTE WELKOM!

Contactgegevens

Sint Michielsstraat 6
7255AP Hengelo (Gelderland)

Telefoon:
0575-461715
Website:
www.basisschooldeleer.nl
E-mailadres:
info@basisschooldeleer.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Arjan Boll

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
2769
Website:
www.pro8.nu

Samenwerkingsverband

SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem


Foto-impressie