Scholenopdekaart

Basissch De Waai

Basissch De Waai

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Waai - Excellente Basisschool 2018-2019-2020

In het onderwijs op De Waai ligt de focus op wat er voor kinderen echt toe doet. Kinderen worden uitgedaagd om in brede zin hun talenten en kwaliteiten naar hun beste vermogen te ontwikkelen. Een veilig en geborgen schoolklimaat is de basis van waaruit wij hieraan werken.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf bewust zijn van hun eigen leer- en ontwikkelproces. De vragen: 'waar sta ik nu?', 'waar wil ik naartoe?', 'hoe pak ik dat aan? (wie of wat heb ik daarbij nodig?), en 'wat heb ik bereikt? komen in de contacten met de kinderen steeds terug. Op deze manier krijgen leerdoelen betekenis voor het kind en groeit de intrinsieke motivatie. Gedurende hun schoolloopbaan worden de kinderen steeds zelfstandiger, verantwoordelijker en kritischer. Zij zijn trots op hun eigen groei en ontwikkeling en zij zijn in staat om daarover een presentatie te geven aan bijvoorbeeld hun ouders of klasgenoten. Het portfolio is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Op deze manier spannen wij ons in om het best denkbare onderwijs vorm te geven. Dat onderwijs is net als onze leerlingen en wijzelf voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt ons werk interessant en uitdagend.

Contactgegevens

Bostulp 52
5432HK Cuijk

Telefoon:
0485311790
Website:
www.bsdewaai.nl
E-mailadres:
directie.waai@optimusonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

OPTIMUS stg. kath.,prot.-chr./ en interconfess. primair ond.

Aantal scholen:
31
Aantal leerlingen:
4686
Website:
www.optimusonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

SWV Stromenland PO 2507