Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Stek

Rooms Katholieke Basisschool De Stek

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het schoolvenster van RKBS De Stek.

Via dit schoolvenster krijgt u een kijkje in onze school: wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we het en hoe zit onze organisatie in elkaar?  Veel gegevens zijn afkomstig van ons, maar ook van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de Inspectie. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers en feiten; veel gegevens spreken voor zich, een nadere toelichting geeft meer houvast dan alleen cijfers. Dit schoolvenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie kunt u onze school vinden op internet: www.de-stek-houten.nl.

En natuurlijk kunt u zich richten tot de directie van de school.


Download de schoolgids

Contactgegevens

Torenmuur 1
3991SW Houten

Telefoon:
030-6365363
Website:
www.de-stek-houten.nl
E-mailadres:
directie@de-stek-houten.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Angela Voogd

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Katholieke Scholenstichting FECTIO

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2769
Website:
www.ksfectio.nl

Samenwerkingsverband

Profi Pendi


Foto-impressie