Scholenopdekaart

De Weidevogel

De Weidevogel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Weidevogel is de school voor Openbaar Onderwijs in Landelijk Noord. Wij werken met jaargroepen vanaf groep 3. De twee kleutergroepen zijn samengesteld uit groep 1 en 2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Wij hebben voor de vakken taal en rekenen vanaf groep 4 tablets ingevoerd. Voor wereldoriëntatie gebruiken wij een digitale methode die up-to-date is, de kinderen werken in werkschriften. Wij hebben dit jaar tweetalig onderwijs ingevoerd voor het vakgebied muziek. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen muziekonderwijs in het Engels door een Engels sprekende muziekdocent. Vanaf groep 5 t/m krijgen alle kinderen zingen en het bespelen van een muziekinstrument aangeboden. Deze instrumenten mogen in bruikleen mee naar huis. Hallo Muziek verzorgt deze lessen samen met de leerkracht.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Dorpsweg Ransdorp 31
1028BK Amsterdam

Telefoon:
0204904415
Website:
www.obsdeweidevogel.nl
E-mailadres:
info@obsdeweidevogel.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4174
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie