Scholenopdekaart

Openbare Basisschool aan de Roer

Openbare Basisschool aan de Roer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Aan de Roer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

Wij zijn een school die kwalitatief goed onderwijs biedt vanuit de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. Aan de Roer is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passende doelen te bereiken. Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden:

Vertrouwen Betrokkenheid Eigenheid Kwaliteit

Download de schoolgids

Contactgegevens

Hammerveldlaan 2
6041VV Roermond

Telefoon:
0475331309
Website:
www.obsaanderoer.nl
E-mailadres:
aanderoer@swalmenroer.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
5511
Website:
www.swalmenroer.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 31-02 Midden Limburg