Scholenopdekaart

Meester Vos  (De Gaard)

Meester Vos (De Gaard)

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

Hagestein is een dorp in de Vijfheerenlanden aan de lek, sinds 1986 behorend tot de gemeente Vianen in de provincie Utrecht. De Meester Vosschool is een fijne school in een groene omgeving. Enkele trefwoorden van het onderwijs op onze school zijn: zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid. We werken opbrengstgericht met aandacht voor het kind waar het even niet zo goed mee gaat, maar ook met aandacht voor de excellente leerling in onze plusarrangementen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs voor meer informatie en een rondleiding. Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.meestervos.nl

Samen op weg, verantwoordelijk en zelfstandig, met respect voor elkaar.

Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren. 

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 5666990

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bongerd 2
4124AK Hagestein

Telefoon:
0347351111
Website:
www.meestervos.nl
E-mailadres:
meestervos@o2a5.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Frank Balk

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2757
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Profi Pendi


Foto-impressie