Scholenopdekaart

Openbare Basisschool Letterwies

Openbare Basisschool Letterwies

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Letterwies is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten. Er bestaat  tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs voortdurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat onze visie  op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en zal dus regelmatig worden aangepast.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Meidoornstraat 20
9944AR Nieuwolda

Telefoon:
0596541265
Website:
www.obsletterwies.nl
E-mailadres:
obsletterwies@sooog.nl

Schooldirectie en -bestuur

clusterdirecteur

Pieky Jansen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2841
Website:
www.sooog.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01


Foto-impressie