Scholenopdekaart

Openbare Basisschool de Sleutel

Openbare Basisschool de Sleutel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het schoolvenster van OBS De Sleutel.

Met dit 'schoolvenster' willen wij u inzicht geven in de organisatie van de school en de achtergrond en resultaten van ons onderwijs.

De Sleutel is een kleinschalige, openbare basisschool in de wijk Heikant/Quirijnstok in Tilburg Noord. Het karakter van onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs en onze directe omgeving; de wijk met haar inwoners. Die kernwaarden en omgeving maken De Sleutel tot een goed voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Door dit openbare karakter leren de kinderen van De Sleutel, naast belangrijke vakken als taal en rekenen, dat verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden. Het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Kinderen worden zich daardoor bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op hun rol in de samenleving. Dit begint natuurlijk bij een eerste succesvolle overstap naar het voortgezet onderwijs.

De gegevens in dit schoolvenster worden jaarlijks geupdate, zodat u altijd over de actuele gegevens beschikt. Op de website van de school kunt u terecht voor meer informatie; www.obsdesleutel.nl. Onze school valt onder het bestuur van Stichting Opmaat.

U bent van harte welkom om de school te bezoeken voor een vrijblijvende rondleiding. U kunt dan contact opnemen met mevrouw Petra Brun of de heer Bram Boek.

Het team van OBS De Sleutel.


Contactgegevens

Eilenbergstraat 256
5011EC Tilburg

Telefoon:
0134553905
Website:
www.obsdesleutel.nl
E-mailadres:
sleutel@opmaatgroep.com

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Opmaat groep

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
3747
Website:
opmaatgroep.com

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs PO 30-04


Foto-impressie