Scholenopdekaart

Alberoschool Het Samenspel

Alberoschool Het Samenspel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Nieuw / natuurlijk / conceptueel leren
Denominatie: Samenwerking

Welkom op het SchoolVenster van Het Samenspel uit Wolphaartsdijk. In dit Venster kunt u allerlei informatie lezen over onze school. Deze informatie wordt aangeleverd door verschillende instanties zoals het Ministerie, de onderwijsinspectie en van de school zelf. Wij vinden het als school een goede zaak dat middels VenstersPO een beeld gegeven wordt van onze school.

U kunt hier zeer diverse informatie vinden van de onderwijsopbrengsten tot een profiel van de school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Team Het Samenspel

Download de schoolgids

Contactgegevens

Vd Baanstraat 26
4471BR Wolphaartsdijk

Telefoon:
0113586048
Website:
www.hetsamenspelwolphaartsdijk.nl
E-mailadres:
samenspel@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
3628
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie