Scholenopdekaart

De Keerkring

De Keerkring

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Aan de toekomst van morgen, werken wij vandaag.

OBS De Keerkring is een openbare basisschool in de Dordtse wijk Sterrenburg. De Keerkring is een brede school. Dat betekent dat uw kind bij ons terecht kan vanaf 0 jaar. Wij werken intensief samen met de COKD (kinderopvang) en de SPD (peuterspeelzaal). Wij hebben oog voor de ontwikkeling van uw kind en proberen in te zetten op het talent van uw kind.

Met behulp van een veelzijdig lesprogramma proberen wij ieder kind op zijn eigen niveau te begeleiden. De nadruk ligt op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen, deze lessen worden in alle groepen op 3 niveaus aangeboden. Naast de basisvaardigheden besteden wij ook aandacht aan wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

We vinden het belangrijk dat de leerkracht zich in de leerling inleeft en wanneer er problemen zijn tussen leerlingen onderling, de kinderen laat zien wat er in de ander omgaat. We leren hen zich te verplaatsen in de ander. Praten met elkaar, maar zeker ook luisteren naar elkaar, staat dan centraal. Je kunnen uiten, fouten kunnen maken, het hoort er allemaal bij. Vanzelfsprekend wordt pesten niet getolereerd.Voor ouders staat de deur altijd open. Wie met een vraag of onduidelijkheid zit, kan na schooltijd altijd even bij de leerkracht van het kind terecht.

Contactgegevens

Ockenburg 44
3328TG Dordrecht

Telefoon:
0786170123
Website:
www.keerkring.opod.nl
E-mailadres:
info.keerkring@opod.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting 'Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht'

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
3313
Website:
www.opodordrecht.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht


Foto-impressie