Scholenopdekaart

Basisschool Meander

Basisschool Meander

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Welkom!

We nemen u allereerst mee in de visie van basisschool Meander!

Basisschool Meander staat voor passend onderwijs en een brede zorgreikwijdte waar mogelijk. We sluiten aan op de verschillende onderwijsbehoeften, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Middels gedegen analyses op groeps- en leerlingniveau maken wij het onderwijs zo veel mogelijk passend voor iedere individuele leerling. Met behulp van onze (start) schakelvoorzieningen kunnen wij er voor zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden én naar behoeften. Dit geldt ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Wij geloven in de innerlijke kracht tot ontwikkeling en bieden jonge risicoleerlingen dan ook de kans om zich langer te ontwikkelen in onze startklas. Op deze wijze hebben wij (gedurende langere tijd) de mogelijkheid om te onderzoeken of ons reguliere aanbod passend is bij deze specifieke leerlingen. Door onderwijs en zorg samen te brengen binnen onze school, verrijken wij onze expertise en verruimen we ons aanbod. We streven naar een duurzame onderwijssetting, waarin we vanuit het denken in kansen hoge verwachtingen hebben. Wij creëren een uitdagende en gestructureerde leeromgeving, waarin we kinderen uitdagen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn hierin onze uitgangspunten. Ouders en school zijn nauw met elkaar verbonden. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Op basisschool Meander heerst een professionele werkcultuur. Onze teamleden hebben kennis van de inhoud, didactiek en pedagogisch handelen. We maken gebruik van elkaars expertise en kennis. We zijn ambitieus en continu in ontwikkeling.

Download de schoolgids

Contactgegevens

De Insel 23
6442AJ Brunssum

Telefoon:
0455251183
Website:
www.bsmeander.net
E-mailadres:
info.abbsmeander@movare.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Martijn Somberg

Schoolbestuur

Onderwijsstichting MOVARE

Aantal scholen:
47
Aantal leerlingen:
11413
Website:
www.movare.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.