Scholenopdekaart

Basisschool Sint Theresia

Basisschool Sint Theresia

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool St. Theresia, die een gemeenschap van scholen vormt met basisschool Ummer Clumme. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

U kunt ook onze website bezoeken www.basisscholenklimmenransdaal.nl

Download de schoolgids

Contactgegevens

Ransdalerstraat 62
6312AJ Ransdaal

Telefoon:
0434591682
Website:
www.basisscholenklimmenransdaal.nl
E-mailadres:
info@bstheresia.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat

Aantal scholen:
44
Aantal leerlingen:
9211
Website:
www.innovo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.