Scholenopdekaart

Basisschool Ummer Clumme

Basisschool Ummer Clumme

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom in het schoolvenster van basisschool Ummer Clumme te Klimmen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Ummer Clumme. Basisschool Ummer Clumme vormt een gemeenschap van scholen met basisschool St. Theresia te Ransdaal. Hetgeen terug te zien is in het logo van de beide scholen. De gegevens die gebruikt worden, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Op basis van de gegevens kunt u zich al een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze website www.basisscholenklimmenransdaal.nl 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kerkveldweg 1
6343RJ Klimmen

Telefoon:
0454051541
Website:
www.basisscholenklimmenransdaal.nl
E-mailadres:
info@ummerclumme.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat

Aantal scholen:
44
Aantal leerlingen:
9211
Website:
www.innovo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.