Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Springplank

Openbare Basisschool De Springplank

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

OBS De Springplank is een kleine, krachtige openbare school en een afspiegeling van de gemeenschap zoals die rondom ons bestaat; een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar samen leven, samen leren, samenwerken, samen spelen, vieren en emoties delen. Wij zien onze school als een springplank naar de toekomst waar we een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale individuele ontwikkeling van kinderen tot mensen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan. Graag laten wij zien waar we trots op zijn en hoe we de school verder willen ontwikkelen.

 In 2018 heeft de inspectie de school een GOED toebedeeld. De passie van het team om onze leerlingen lekker in hun vel te laten zitten en daarnaast ook het onderwijs te bieden waarmee ze uitstromen naar een passende vervolgschool is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we niet alleen, maar samen met ouders en andere stakeholders die ons daarin bijstaan. Wij zijn trots en stralen dat uit. Welkom op OBS De Springplank.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Lijsterstraat 2
4793GZ Fijnaart

Telefoon:
0168463257
Website:
www.springplank.net
E-mailadres:
post@springplank.net

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Judith Aardema

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2981
Website:
www.obo-wbr.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.


Foto-impressie