Scholenopdekaart

Kbs Weilust

Kbs Weilust

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het schoolvenster van Kbs Weilust, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

‘Zin in school’.

Dit mission statement is bewust zo gekozen, omdat het twee belangrijke componenten van primair onderwijs verenigt, die naar de mening van het team van Weilust het belangrijkst zijn voor het leren op school. 

Enerzijds vinden wij het belangrijk dat iedereen graag naar school komt; dat een ieder er zin in heeft en het leuk vindt om er te zijn. Dat is een belangrijk gegeven om tot leren te kunnen komen.  

Anderzijds moet het onderwijs ook iets toevoegen; het onderwijsmoet ‘zin‘ hebben, het moet zinnig zijn om op school te zijn. Wij vinden het van belang iets te betekenen voor en bij te dragen aan de brede ontwikkeling van de kinderen.

Brede ontwikkeling

Bij een brede ontwikkeling streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal- emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen zich daardoor zo breed mogelijk en zullen actieve en betrokken burgers in onze maatschappij kunnen worden.

Zorg voor alle kinderen

Alle kinderen hebben zorg nodig. Alle vormen van onderzoek en begeleiding zijn gericht op een brede ontplooiing, het stimuleren van de ontwikkeling en het positief beïnvloeden van betrokkenheid en welbevinden van de leerling. Wij als team zijn verantwoordelijk voor alle kinderen. Wij volgen de brede ontwikkeling van onze leerlingen door alle jaren van de basisschool heen. Deze gegevens stellen ons in staat om ons onderwijs te sturen en in te richten op de benodigde verschillende onderwijsbehoeften. Daarbij ‘meten’ wij of de school een toegevoegde waarde heeft.

Als u meer wilt weten over onze school, dan nodig ik u uit verder te klikken in dit venster. Daarnaast nodig ik u uit om onze website te bezoeken www.weilust.nl

Zou u graag als (nieuwe) ouders van nieuwe leerlingen eens sfeer willen proeven op Weilust, dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. Daarnaast heeft de school twee maal per jaar een algemene informatieavond voor (nieuwe) ouders die een goede school voor hun kinder(eren) zoeken. De data vindt u op de website van de school.

We hopen u te ontmoeten.

Team Weilust

Download de schoolgids

Contactgegevens

Draaiboom 12
4817WR Breda

Telefoon:
076-5876528
Website:
www.weilust.nl
E-mailadres:
kbsweilust_info@inos.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda

Aantal scholen:
28
Aantal leerlingen:
9565
Website:
www.inos.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie