Scholenopdekaart

Vleuterweide

Vleuterweide

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Geachte bezoeker,

Welkom op de homepage van Obs Vleuterweide. Op ons Schoolvenster krijgt u informatie over kenmerken en resultaten van onze school.

Voor nog meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website www.obsvleuterweide.nl

Namens het team van Obs Vleuterweide

Waar staat de school voor

Wij zijn een openbare basisschool. Dat wil zeggen een school met een open karakter die democratisch bestuurd wordt. Iedereen is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij vinden dat kinderen in een pluriforme maatschappij kennis moeten makend met meerdere levensopvattingen en leren deze ook te respecteren. Wij schenken veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Een positief zelfbeeld is een basis voor goede communicatie met anderen. Zelfbewustzijn draagt bij aan weerbaarheid. Kerntaak van de school is het geven van goed onderwijs.

De doelstellingen van OBS Vleuterweide zijn verwoord in onderstaande missie:

Respect Verantwoordelijkheid Samenwerking

Op Vleuterweide vinden we het belangrijk dat kinderen zich in de eerste plaats veilig en prettig voelen. Wanneer een kind zich gezien en gewaardeerd voelt is het in staat om zich te ontplooien. Vanuit de speerpunten respect, verantwoordelijkheid en samenwerken leren de kinderen omgaan met zichzelf en hun omgeving.

Het team van OBS Vleuterweide staat voor kwalitatief goed onderwijs, dat bestaat uit een mix van verschillende werkvormen. Hier gaan we iets verder op in.

- Vanuit het speerpunt verantwoordelijkheid hechten wij groot belang aan zelfstandig werken. Dit neemt dan ook een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Op deze wijze leren de kinderen zelf oplossingen te bedenken, een eigen leerstijl te ontwikkelen en daarbij verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

- De speerpunten verantwoordelijkheid én samenwerken komen beide naar voren in het coöperatief leren. Dit houdt in dat er samenwerkend geleerd wordt met als doel het creëren van een actieve werkhouding, het vergroten van de sociale vaardigheden en het bewerkstelligen van een grote leeropbrengst door kinderen te laten samenwerken.

- Uit respect voor de eigenheid van ieder kind, worden kinderen zoveel mogelijk benaderd vanuit de gedachte van het adaptief onderwijs. Wij bieden onderwijs op maat, waarbij we uitgaan van individuele niveaus en behoeften.

- Sommige schoolvakken zijn bij uitstek geschikt voor klassikale lessen. Dit geldt in de praktijk voor vakken als wereldoriëntatie, vakken rondom de maatschappelijke vorming, creatieve vakken, thema's etc. Dit zult u dan ook in onze onderwijsvorm aantreffen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Teunisbloemlaan 52
3452CB Vleuten

Telefoon:
0306666406
Website:
www.obsvleuterweide.nl
E-mailadres:
info@obsvleuterweide.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Openb. Primair Onderw. Utrecht

Aantal scholen:
38
Aantal leerlingen:
10076
Website:
spoutrecht.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Utrecht PO


Foto-impressie