Scholenopdekaart

kindcentrum De Koningslinde

kindcentrum De Koningslinde

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van kindcentrum De Koningslinde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Larixlaan 86
3862EV Nijkerk

Telefoon:
0332453214
E-mailadres:
directie.dk@pcogv.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Martijn Blokhuis

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Prot. Christ. Organisatie vr O.w. & Opv. Gelderse Valle

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2873
Website:
www.pcogeldersevallei.nl

Samenwerkingsverband

SWV 25-09 PO


Foto-impressie