Scholenopdekaart

Samenwijs De Doelakkers

Samenwijs De Doelakkers

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Een keuze voor een school, of Samenwijsaccomodatie, maakt u niet zomaar. Het is een keuze die u voor jaren neemt. Samen met jullie als ouders zijn wij, als opvang- en onderwijsinstelling, medeverantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling die uw kind meemaakt. Daarin is elk kind verschillend. Eenieder ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. U en de Kinderen vormen de pijlers waarvoor we werken.

Met deze informatiegids over ons IKC zullen we een inkijk geven in onze manier van werken. Wat vinden we belangrijk binnen ons IKC, bij de opvang en in het onderwijs. We zullen uitgebreid zijn, maar lang niet alles zal omschreven worden. De praktijk ervaren en een rondleiding krijgen is vaak de beste manier om een goede indruk te krijgen van onze samenwijsaccomodatie. Neem dan ook gerust contact met ons op. Overigens hebben wij ook een website (www.doelakkers.nl) waar al onze nieuwsbrieven op terug te vinden zijn. Bezoek en bekijk deze gerust! Deze gids is in gezamenlijkheid met onze opvangcollega’s geschreven en onderdelen van opvang zullen verweven zijn met delen die voor het onderwijs gelden.

We starten met onze gezamenlijke missie en visie, kernwaarden en pedagogische doelen. Daarna zal eerst informatie over de opvang en daarna het onderwijs weergegeven worden. We hebben een gezamenlijke zorgstructuur en afspraken hoe we binnen het team omgaan met stagiaires en invalkrachten. Een niet te vergeten belangrijke spil binnen onze organisatie, zijn jullie als ouders.  We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen en gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Joep van den Hout - Directeur onderwijs

Anouk de Beijer - Manager opvang

Download de schoolgids

Contactgegevens

Koningskruis 11
5081XM Hilvarenbeek

Telefoon:
0135051465
Website:
www.stichtingsamenwijs.nl/doelakkers
E-mailadres:
j.vandenhout@stichtingsamenwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
1009
Website:
stichtingsamenwijs.nl

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs PO 30-04