Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool Bommelstein

Rooms Katholieke Basisschool Bommelstein

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Katholiek

Welkom op basisschool Bommelstein
Bent u op zoek naar een fijne, kleinschalige school voor uw zoon of dochter in Nieuw-Vennep, dan nodigen wij u van harte uit om met uw kind een kijkje te komen nemen op onze school.

Missie:                 zelfstandige en sociale wereldburgers

Bommelstein wil leerlingen voorbereiden op een maatschappij die voortdurend in beweging is. Wij creëren ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen tot ondernemende en zelfverantwoordelijke personen die een bijdrage leveren aan de wereld om hen heen. Dit doen wij door onderwijs te geven vanuit drie pijlers: denkkracht, eigenaarschap en samenwerken.

Wij profileren ons met de volgende aspecten:

- Bij voorkeur homogene groepen om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen

- Voor de digitale verwerking van rekenen en taal maken wij gebruik van Snappet in de groepen 5-8

- Een vakleerkracht voor de lessen bewegingsonderwijs in alle groepen

- Ondersteuning door rt-er en onderwijsassistent

- A Day a Week School voor specifieke leerlingen met een HB-profiel

- Het vak Engels in alle groepen

- Effectieve ondersteuning en inoefening met uitgebreide ICT middelen in alle groepen.

Contactgegevens

Laan van Gildestein 76
2151HV Nieuw-Vennep

Telefoon:
0252681240
Website:
www.bommelstein.nl
E-mailadres:
info.bommelstein@jl.nu

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting JongLeren

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5446
Website:
www.jl.nu

Samenwerkingsverband

SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer


Foto-impressie