Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool Sint Theresia

Rooms Katholieke Basisschool Sint Theresia

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt. 

Onze school wil een inspirerende leer- en leefgemeenschap zijn van kinderen en leerkrachten. Samen met de ouders begeleiden wij het kind op zijn weg naar volwassenheid. Centraal daarbij staan de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, samenwerking met en respect voor anderen. Wij streven er naar rekening te houden met de capaciteiten van elk kind afzonderlijk. Met een enthousiast team van leerkrachten, een overzichtelijke organisatie en een positieve inbreng en veel hulp van ouders is het op de St. Theresiaschool prettig leren en werken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Dennenweg 14
2061HX Bloemendaal

Telefoon:
0235257924
Website:
www.st-theresiabloemendaal.nl
E-mailadres:
info.theresia@jl.nu

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting JongLeren

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5295
Website:
www.jl.nu

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland