Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom bij de pagina van CBS De Groen van Prinstererschool in Alphen aan den Rijn.

Het motto van onze school is: "Op de Groen kan je groeien!"Dat kan als er een prettig leef- en werkklimaat heerst, waarin kinderen zich veilig voelen en respect hebben voor elkaar. We beseffen dat ieder kind uniek is en willen graag, samen met de ouders, alles uit het kind halen wat erin zit en op weg helpen naar zelfstandigheid. We praten graag met kinderen in plaats van over kinderen en willen ze betrekken bij het leerproces. Door passend onderwijs krijgt iedere leerling het juiste leerstofaanbod, met de begeleiding, extra hulp en/of uitdaging die past bij het kind. We maken op onze school veel gebruik van tablets, computers en digiborden. Ook vinden we het belangrijk om dingen echt mee te maken, waardoor kinderen enthousiast worden en verbanden gaan zien: "ervaren door doen."

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: https://gvprinsterer.scopescholen.nl

Download de schoolgids

Contactgegevens

Jan Nieuwenhuijzenstraat 26
2405VG Alphen aan den Rijn

Telefoon:
0172474131
Website:
www.gvprinsterer.scopescholen.nl
E-mailadres:
gvprinsterer@scopescholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Maddy Keizer

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
6302
Website:
www.scopescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek